Analysera

Analysen ska visa styrkor och svagheter 

men det är ju också väldigt noga med vad som valts ut att ANALYSERAS!

Så här går det till:

  •  Vad vill jag ANALYSERA - Definiera vad som ska Analyseras
  • Vilka faktorer måste jag ta hänsyn till
  • Sätt upp olika alternativ och jämför dessa 
  • Vilka begränsningar har jag
  • Kvantifiera (ange i siffror) det som ska analyseras.

Hur gör jag ?

Tabeller 

Tabelller är grundfunktion, ett måste. Lägg upp ett antal tabeller , det kan t ex. vara Kostnader, Kunder eller  en Aktivitetplan. Genom att göra tabellerna "dynamiska" mot diagrammen så uppdateras siffrorna automatiskt när ändringar görs. 

Vad vill jag analysera -Definiera vad som ska Analyseras

Kostnader 

Analysera Kostnader och därmed öka lönsamheten. Alla kostnader är lika viktiga, små kostnader kan tillsammans bli stora. Genom att katigorisera olika kostnader och dela in dem fasta och rörliga kostnader så blir situationen klarare.                                                                                                                                                                                                                                           3 olika sätt att se på kostnader från samma tabell

Fasta Kostnader

Påverkas inte av volymer - Ligger kvar vid förändrande volymer 

De fasta kostnaderna är svåra att påverka. De är alltid desamma om man har 1 eller 1000 att sälja

Rörliga Kostnader

Påverkas direkt av förändrade volymer

- Sticker iväg direkt vid ändrade volymer

De Rörliga Kostnaderna går att påverka

Försäljning 

Förvandla försäljningen till siffror. Lägg in dina siffror i en tabell. Detta går ju att göra manuellt eller låta en formel söka upp siffror ur ett excelark där försäljningssiffror finns.

Räkna efter före - Analysera efter

Vilka bedömningar ska jag göra? Det är här man kan säga att att man kan få statistik att visa det man vill !  Visar nu rapporten det jag vill? Har jag tagit med alla hänsyn? Det viktiga här är att dokumentera vad rapporten innehåller för uppgifter, tidpunkten när den presenteras, är det ett ögonblicksbild eller har jag lagt in kända värden fram i tiden, är det en framtidsbild?

Inkomster och Kostnader visar läget.

  • Ger rapporten svar på min frågeställning?
  • Hjälper rapporten mig att fatta beslut?
  • Vilken information kan jag läsa ut?

att hjälpa mig se  dagsläget 

 

 

eller var  jag vill hamna ? 

Visst är det bra att kunna analysera genom att navigera runt i de egna siffrorna och skapa sig en uppfattning utan att behöva luta sig mot andra.  Gör analysen så att du kan identifiera svar på stryrkor och svagheter och upptäcka nya möjligheter.  Det är värt mycket att komma till insikt och se flaskhalsarna eller kanske inse kundernas ändrade beteende!